Αγγελίες

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να τηλεφωνήσουν από Ελλάδα,

θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον κωδικό χώρας που είναι το: 0049

 


 
Μια μικρή βοήθεια για γρήγορη ανεύρεση :
Πολλά προγράμματα πλοήγησης π.χ. Internet Explorer χρησιμοποιούν το πλήκτρο Strg και F για την εντόπιση κάποιας λέξης στο κείμενο.
Κατ αυτόν τον τρόπο αν θέλετε π.χ. Σερβιτόρο
Πατήστε το πλήκτρο
STRGCTRL) και το πλήτρο F
Κατόπιν τα γράμματα: σερβιτ  και θα δείτε τις λέξεις να παίρνουν χρώμα.

 Ζητούν προσωπικό

 Δωρεάν αγγελίες σε όσους ζητούν εργασία